Tlumící tlumivky

      Tlumící tlumivky jsou určeny pro kompenzace v sítích s výskytem harmonických napětí a zejména pro ochranu kondenzátorových baterií tím, že omezují amplitudu proudových rázů vznikajících při spínání kondenzátorů. Sériově zapojená tlumivka s kondenzátorem tvoří rezonanční LC obvod pracující jako širokopásmový filtrační obvod pro harmonické nad rezonančním kmitočtem obvodu. Tím zamezuje vzniku rezonančních jevů, které by měly za následek snížení životnosti kondenzátorů, vypínání jističů a jiných ochran nebo poškození citlivějších spotřebičů.

Kompenzační tlumivky


      Kompenzační tlumivky jsou určené pro kompenzaci kapacitního proudu, který vzniká na prvcích rozvodové soustavy (např. kabely, dlouhá vedení naprázdno apod.). Dodávají do sítě induktivní výkon, proto se také často nazývají tlumivky „dekompenzační“.

Filtrační tlumivky

      Filtrační tlumivky jsou určené pro sériové zapojení se spotřebiči nebo pro paralelní zapojení s kondenzátory do laděných obvodů. Tím filtrují harmonické proudy a komutační frekvence vznikající na různých zařízeních připojených na síť.

Transformátory


Ostatní


Opravy transformátorů a tlumivek


Tlumivky

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!