Kompenzační tlumivky


     Kompenzační tlumivky jsou určené pro kompenzaci kapacitního proudu, který vzniká na prvcích rozvodové soustavy (např. kabely, dlouhá vedení naprázdno apod.). Zapojení se provádí paralelně k síti. Tím dodává do sítě induktivní výkon, proto se také často nazývají tlumivky „dekompenzační“.
     Nejběžnějším případem takového parazitního kapacitního výkonu je kapacita žil VN kabelů proti sobě a proti kovovému obalu. Tyto kabely musí být stále pod napětím, aby nedocházelo k jejich navlhání, a to i při odpojené zátěži. Tehdy se projeví kapacita těchto kabelů, která se může projevit i při jeho odlehčení.
     Kompenzační tlumivky jsou z navrženy pro sítě nízkého napětí a jádro je z fero-magnetického materiálu.

Tlumivky

Popis


     Kompenzační tlumivky se vyznačují robustní konstrukcí s feromagnetickým jádrem, dvojitou vzduchovou mezerou, měděným nebo na přání hliníkovým vinutím, tepelnou třídou F a jsou vakuově impregnovány. Kompenzační tlumivky jsou vyráběny ve výkonech až do cca 60kVAr a standardně jsou vybaveny vratnou tepelnou pojistkou.

Parametry


     Kompenzačních tlumivky jsou v souladu s ČSN EN 60289. Standardní řada je navrženy pro zapojení do 3 fázových rozvodných soustav o napětí 3x 400 / 230V a kmitočtu 50Hz. Zapojení cívek vinutí se standardně provádí do trojúhelníku. Tolerance indukčnosti tlumivky je ±4%. Krytí kompenzačních tlumivek je IP00.

Tabulky


Tabulka
Nejběžnější typy kompenzačních tlumivek pro síťové napětí 400V 50Hz

Tabulka
Rozměry kompenzačních tlumivek pro síťové napětí 400V 50Hz

Obrázek

Značení


Značení


Montáž a zapojení


     Vývody jsou do výkonu tlumivky 35kVAr řešeny pomocí řadových svorek a u tlumivek nad výkon 35kVAr jsou pro připojení připraveny pásky páskové vývody s otvorem pro šroub M 8 pro připojení kabelových ok na horní konstrukci. Součástí tlumivek je vratná tepelná pojistka s rozpínacím kontaktem 2,5A / 250V při teplotě 125°C vyvedeným do svorkovnice. Připojení tlumivek se doručuje provádět slaněnými vodiči.
     S tlumivkou je dodána sada pružných podložek (silentbloků), které zamezují nežádoucímu přenosu vibrací na nosnou konstrukci rozvaděče. Orientace tlumivky se provádí tak, aby upevňovací konstrukce tlumivky (s drážkou 8x17 mm nebo patkou s otvorem pro šroub M8) byly ve vodorovné poloze.
     Jištění kompenzační tlumivky je třeba dimenzovat s ohledem na protékající proud pomalými pojistkami s charakteristikou “gG/gL”. Spínání se provádí klasickými motorovými stykači s nadproudovou ochranou.

Provozní podmínky


     Kompenzační tlumivky jsou učeny pro instalaci nejčastěji do skříňového rozváděče, ale umístění je možné volit i jiné, tak aby byla zabezpečena ochrana živých částí proti nebezpečnému dotyku. Průměrná teplota okolí by neměla přesáhnout 35°C. Povolená relativní vlhkost je max. 95% bez kondenzace vodních par. V uzavřených prostorách bez cirkulace vzduchu je nutno zajistit dostatečné proudění vzduchu kolem tlumivky.

Atypické provedení tlumících tlumivek


     Mimo standardní řady mohou být kompenzační tlumivky také vyrobeny pro jiná síťová napětí nebo s jiným kompenzačním výkonem.
     Po dohodě je možné vyrobit tlumivku i pro jiný způsob montáže nebo připojení.

Hliníkové vinutí tlumících tlumivek


     Tlumivky jsou standardně navíjeny z měděného vodiče. Na přání je však možné tlumivky vyrobit v ekonomičtější variantě, s vinutím z hliníkového vodiče. Hliníkem navíjené tlumivky mají stejné parametry jako tlumivky s měděným vinutím. U některých typů se mohou zvětšit některé rozměry tlumivky (nižší zatížitelnost Al vodiče proti Cu). Hliníkové provedení vyžaduje také častější údržbu v podobě dotahování proudovodných spojů.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!