Tlumící tlumivky (hradící)


     Tlumící tlumivky jsou určeny pro kompenzace v sítích s výskytem harmonických napětí a zejména pro ochranu kondenzátorových baterií tím, že omezují amplitudu proudových rázů vznikajících při spínání kondenzátorů. Sériově zapojená tlumivka s kondenzátorem tvoří rezonanční LC obvod pracující jako širokopásmový filtrační obvod pro harmonické nad rezonančním kmitočtem obvodu. Tím zamezuje vzniku rezonančních jevů, které by měly za následek snížení životnosti kondenzátorů, vypínání jističů a jiných ochran nebo poškození citlivějších spotřebičů.

Popis


     Tlumící tlumivky se vyznačují robustní konstrukcí s feromagnetickým jádrem, dvojitou vzduchovou mezerou, měděným nebo na přání hliníkovým vinutím, tepelnou třídou F a jsou vakuově impregnovány. Tlumící tlumivky jsou vyráběny ve výkonech až do cca 100kVAr a standardně jsou vybaveny vratnou tepelnou pojistkou. Jsou určeny pro použití především v hrazených kompenzacích s klasickým (stykačovým) nebo dynamickým (rychlým) řízením spínání kompenzačních modulů.

Značení


Značení


Montáž a zapojení


     Vývody jsou do výkonu tlumivky 30kVAr řešeny pomocí řadových svorek, nad tento výkon jsou z vinutí vyvedeny ploché vývody 20x4mm s otvorem pro šroub M8 pro připojení kabelových ok. Součástí tlumivek je vratná tepelná pojistka s rozpínacím kontaktem 2,5A / 250V při teplotě 125°C vyvedeným do svorkovnice. Připojení tlumivek se doručuje provádět slaněnými vodiči.
     S tlumivkou je dodána sada pružných podložek (silentbloků), které zamezují nežádoucímu přenosu vibrací na nosnou konstrukci rozvaděče. Orientace tlumivky se provádí tak, aby upevňovací konstrukce tlumivky (s drážkou 8x17 mm) byly ve vodorovné poloze.

Provozní podmínky


     Tlumící tlumivky jsou učeny pro instalaci nejčastěji do skříňového rozváděče, ale umístění je možné volit i jiné tak, aby byla zabezpečena ochrana živých částí proti nebezpečnému dotyku a průměrná okolní teplota nepřesáhla 40°C. Povolená relativní vlhkost je max. 95% bez kondenzace vodních par. V uzavřených prostorách bez cirkulace vzduchu je nutno zajistit dostatečné proudění vzduchu kolem tlumivky.

Hliníkové vinutí tlumících tlumivek


     Tlumivky jsou standardně navíjeny z měděného vodiče. Na přání je však možné tlumivky vyrobit v ekonomičtější variantě, s vinutím z hliníkového vodiče. Hliníkem navíjené tlumivky mají stejné parametry jako tlumivky s měděným vinutím a až na některé typy i stejnou velikost tlumivky. Vyžadují však častější údržbu v podobě dotahování proudovodných spojů.

Tlumící tlumivky (hradící) – zatlumení 7% - 189Hz


Parametry


     Tlumící tlumivky jsou v souladu s ČSN EN 60289. Standardní řada je navržena pro rezonanční kmitočet 189Hz (zatlumení 7%) a řadu kondenzátorů o jmenovitém napětí 440V při jmenovitém napětí sítě 400V a kmitočtu 50Hz. Proud linearity tlumících tlumivek je min. 1,4 až 1,9xIL. Efektivní ztráty jsou 3-6W/kVAr instalovaného výkonu a tolerance indukčnosti tlumivky je ±3%. Krytí tlumících tlumivek je IP00.

Tabulky


Tabulka
Nejběžnější typy 7% tlumících tlumivek pro síťové napětí 400V 50Hz

Tabulka
Rozměry 7% tlumících tlumivek pro síťové napětí 400V 50Hz

Obrázek


Tlumící tlumivky (hradící) – zatlumení 14% - 134Hz


Parametry


     Tlumící tlumivky jsou v souladu s ČSN EN 60289. Standardní řada je navržena pro rezonanční kmitočet 134Hz (zatlumení 14%) a řadu kondenzátorů o jmenovitém napětí 525V při jmenovitém napětí sítě 400V a kmitočtu 50Hz. Proud linearity tlumících tlumivek je min. 1,4 až 1,9xIL. Efektivní ztráty jsou 3-6W/kVAr instalovaného výkonu a tolerance indukčnosti tlumivky je ±3%. Krytí tlumících tlumivek je IP00.

Tabulky


Tabulka
Nejběžnější typy 14% tlumících tlumivek pro síťové napětí 400V 50Hz

Tabulka
Rozměry 14% tlumících tlumivek pro síťové napětí 400V 50Hz

Obrázek


Tlumící tlumivky (hradící) jiných parametrů


Atypické provedení tlumících tlumivek


     Mimo standardní řady mohou být tlumící tlumivky také vyrobeny pro jiné napětí a výkony kondenzátorových baterií, jiná síťová napětí nebo stupně zatlumení (zacívkování) LC obvodu.
     Po dohodě je možné vyrobit tlumivku i pro jiný způsob montáže nebo připojení.

Parametry


     Tlumící tlumivky jsou v souladu s ČSN EN 60289. Proud linearity tlumících tlumivek je min. 1,4 až 1,9xIL. Efektivní ztráty jsou 3-6W/kVAr instalovaného výkonu a tolerance indukčnosti tlumivky je ±3%. Krytí tlumících tlumivek je IP00.

Obrázek

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!