Kompenzační rozváděče


      Kompenzační rozváděče jsou určeny především do sítí s nízkým podílem nelineárních zátěží (bez harmonických frekvencí nebo jejich občasným minimálním výskytem), a do prostředí, kde nehrozí nebezpečí vzniku rezonance kompenzační kapacity s indukčností zátěže. Je vhodný do malých provozů s minimálním výskytem frekvenčních měničů, spínaných zdrojů (počítače) apod. Kompenzační rozváděče se používají pro zlepšení účiníku induktivního charakteru, a tím zamezit nežádoucím platbám za nedodržení účiníku a zlepšit napěťové poměry v síti.
      Výhodou kompenzačních rozváděčů bez použití tlumících tlumivek jsou malé ztráty, příznivá cena a jednodušší údržba. Avšak jeho nevýhodou je možnost přetížení kondenzátorů harmonickými složkami proudu ze sítě, a tím přispívat k jejich rychlejší degradaci nebo poruše a následné jejich výměně.

Obrázek

Popis


      Návrh provedení, potřebný výkon a sestavení stupňů se volí dle specifikace zákazníka nebo po provedení měření s ohledem na charakter provozovaných spotřebičů. Kompenzační rozváděče jsou vyráběny až do 1000kVAr instalovaného výkonu kondenzátorů.
      Použité komponenty od předních světových výrobců jsou konstruovány a určeny pro specifické požadavky kompenzačních rozvaděčů a umožňují spolehlivý provoz, efektivní obsluhu, kontrolu provozu a snadnou údržbu.
 • Skříně – nástěnné nebo řadové oceloplechové skříně standardizovaných rozměrů v odstínech RAL vybavené podle požadavků zákazníka (zámek, prosklené dveře apod.)
 • Kondenzátory – válcové systému MKP se samoregenerační schopností s nevytékavým (suchým) impregnantem neobsahujícím toxické PCB látky, jsou vybavené modulovými vybíjecími odpory a přetlakovou pojistkou s odpojovačem.
 • Regulátor jalového výkonu – digitální s mikroprocesorovým řízením, umožňující ovládat až 12 stykačových stupňů, s funkcemi pro snadnou konfiguraci, uvedení do provozu, diagnostiku apod. Regulaci účiníku přizpůsobuje požadavkům zátěže, minimalizuje spínání a zabraňuje překompenzování. Umožňuje taktéž řízení ventilace vnitřního prostoru skříně.
 • Spínací prvky – pro standardní aplikace jsou použity stykače s dvoustupňovým odporovým spínáním, kdy předřazeným rezistorem je omezen přechodový děj vznikající při spínání kondenzátorových baterií. Po odeznění přechodového děje je rezistor z obvodu vyřazen a zůstanou sepnuty hlavní kontakty stykače. Tím je zaručena spolehlivost kompenzačního zařízení.
 • Jištění stupňů – pojistkovými odpínači s výkonovými pojistkami gG(gL) s pomalou vypínací charakteristikou.
 • Hlavní vypínač – pojistkový odpínač s pojistkami gG(gL) (nebo jističem nebo odpojovačem) umístěným v hrazeném kompenzačním rozváděči nebo v přívodním poli.
      Vnitřní uspořádání přístrojů v nástěnných skříních je zvoleno na montážním rámu. U řadových skříní je upřednostňována konstrukce se zásuvnými moduly pro snadnější údržbu a zachování funkčností kompenzace při její případné poruše. Toto řešení také umožňuje doplnit kompenzační rozváděč o tlumící tlumivky a tak s minimálními náklady získat hrazený kompenzační rozváděč.
      Pokud zákazník do budoucna neuvažuje o rozšíření na hrazený kompenzační rozváděč nebo z jiných důvodů nelze rozvaděč vyrobit se zásuvnými moduly, lze zvolit provedení s uspořádáním přístrojů a kondenzátorů na přístrojovém roštu.

Parametry


      Kompenzační rozváděče jsou v souladu ČSN 35 7141 a ČSN EN 60439-1. Standardní řady jsou navrženy v nástěnném provedení nebo v provedení skříňovém s těmito parametry:
 • napěťová soustava3NPE AC 50Hz 400/230V TN-C-S
 • ochrana před náhodným dotykemautomatickým odpojením od zdroje
 • jmenovité napětí kondenzátorů440V
 • proudový obvod regulátoruX/5A (max. spotřeba 1VA)
 • krytí rozváděčeIP40
 • celkový ztrátový výkon0,5 - 1W/kVAr
 • celkové harm. zkreslení napětíTHD < 3%
 • přívodshora
 • vnitřní propojovací vodičeCu
 • povrchová úpravastrukturální lak RAL 7032

Tabulky


Tabulka
Výběr z typové řady skříňových kompenzačních rozváděčů řady EM
(Pozn. k výšce rozváděče je nutno připočíst výšku podstavce – standardně 50mm)

Tabulka
Výběr z typové řady nástěnných kompenzačních rozváděčů řady E

Značení


Značení

Montáž a zapojení


      Montáž skříňových hrazených kompenzačních rozváděčů se provádí na čistou vodorovnou plochu (podlahu nebo kabelový kanál). Skříně mohou být podpírány pouze v rozích podstavce pod skříní a to i při manipulaci nebo přepravě.
      Nástěnné kompenzační rozváděče se montují na vyrovnanou stěnu nebo jinou nosnou konstrukci. Pro upevnění na stěnu se doporučuje použití chemických kotevních systémů.
      Připojení přívodního kabelu se provádí přímo k hlavnímu vypínači nebo na přípojnice prostřednictvím prismatických nebo řadových svorek. Velikost kabelu se volí s ohledem na výkon kompenzace a délku přívodu. Kabel od měřícího transformátoru proudu se připojuje do připravených řadových svorek označených k a l. Jeho dimenzování se volí s ohledem na jeho délku a doporučený minimální průřez Cu kabelu je 2,5 mm2.
      Po zapojení je nutné zkontrolovat nastavení regulátoru dle zadaných parametrů, případně jej nastavit dle aktuálních podmínek.

Provozní podmínky


      Kompenzační rozváděče jsou určeny pro instalaci ve vnitřním prostředí s okolní teplotou -5 až 40°C a relativní vlhkosti do 95% bez kondenzace vodních par. Instalace kompenzačního rozvaděče je do 2000 m n. m. V uzavřených prostorách je nutno zajistit dostatečnou výměnu vzduchu od rozváděče.

Atypické provedení


      Mimo typovou řadu mohou být kompenzační rozvaděče také vyrobeny pro jiné napěťové soustavy. S touto změnami je spojena také změna jmenovitého napětí kondenzátorů. Samozřejmostí je i možná změna počtu a velikostí kompenzačních stupňů.
      Mezi další možné změny patří také jiný způsob a směr připojení přívodního kabelu, změna velikosti a krytí rozvaděčů, vnitřní pásovina z Al nebo doplnění o signalizaci chodu stupňů či poruchy pojistek, hlídání sledu nebo výpadku napětí v jednotlivých fázích apod. Kompenzační rozváděč může být doplněn také o nucenou ventilaci vnitřního prostoru skříně.
      Kompenzační rozváděče mohou být taktéž dovybaveny kompenzací kapacitního proudu, vznikajícího na prvcích rozvodné soustavy (např. dlouhá vedení naprázdno) zařazením kompenzační tlumivky do obvodu kompenzace.

Použití hliníku


      Na přání lze vyrobit a dodat kompenzační rozvaděč s použitím hliníkové pásoviny. Parametry kompenzačního rozvaděče se tímto nezmění, vyžadují však častější údržbu v podobě dotahování proudovodných spojů.

Obrázek

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!