Hrazené (chráněné) kompenzační rozváděče


      Hrazené kompenzační rozváděče jsou určeny především do sítí s vyšším podílem nelineárních zátěží (s výskytem harmonických frekvencí), a do prostředí, kde hrozí nebezpečí vzniku rezonance kompenzační kapacity s indukčností zátěže. Je vhodný do provozů, kde je nutné omezit rušivé působení kompenzačních rozvaděčů na rozvodnou soustavu. Zamezují také nežádoucím platbám za nedodržení účiníku a zlepšují napěťové poměry v síti.
      V hrazeném kompenzačním rozváděči je sériově zapojená tlumící tlumivka s kondenzátorem tvořící rezonanční LC obvod pracující jako širokopásmový filtrační obvod pro harmonické nad rezonančním kmitočtem obvodu. Tím zamezuje vzniku rezonančních jevů, které by měly za následek snížení životnosti kondenzátorů, vypínání jističů a jiných ochran nebo poškození citlivějších spotřebičů. Tlumivky také omezují amplitudu proudových rázů vznikajících při spínání kondenzátorů.

Obrázek

Popis


      Návrh provedení, potřebný výkon a sestavení stupňů se volí dle specifikace zákazníka nebo po provedení měření s ohledem na charakter provozovaných spotřebičů. Hrazené kompenzační rozváděče jsou vyráběny až do 1000kVAr instalovaného výkonu kondenzátorů.
      Použité komponenty od předních výrobců jsou konstruovány a určeny pro specifické požadavky kompenzačních rozvaděčů a umožňují spolehlivý provoz, efektivní obsluhu, kontrolu provozu a snadnou údržbu.
 • Skříně – nástěnné nebo řadové oceloplechové skříně standardizovaných rozměrů v odstínech RAL vybavené podle požadavků zákazníka (zámek, prosklené dveře apod.)
 • Kondenzátory – válcové systému MKP se samoregenerační schopností s nevytékavým (suchým) impregnantem neobsahujícím toxické PCB látky, jsou vybavené modulovými vybíjecími odpory a přetlakovou pojistkou s odpojovačem.
 • Tlumivky – s feromagnetickým jádrem, měděným nebo hliníkovým vinutím, dvojitou vzduchovou mezerou, teplotní pojistkou, tepelnou třídou F, tlumivky jsou vakuově impregnovány a činitel zatlumení je zvolený dle požadavku zákazníka a síťových podmínek v místě připojení kompenzačního rozváděče.
 • Regulátor jalového výkonu – digitální s mikroprocesorovým řízením, umožňující ovládat až 12 stykačových nebo tyristorových stupňů, s funkcemi pro snadnou konfiguraci, uvedení do provozu, diagnostiku apod. Regulaci účiníku přizpůsobuje požadavkům zátěže, minimalizuje spínání a zabraňuje překompenzování. Umožňuje taktéž řízení ventilace vnitřního prostoru skříně.
 • Spínací prvky – pro standardní aplikace jsou použity stykače s dvoustupňovým odporovým spínáním omezujícím přechodový děj vznikající při spínání kondenzátorových baterií, nebo pro dynamické aplikace s rychlým a častým spínáním kapacitní zátěže se použijí tyristorové moduly s robustní konstrukcí vybavenou chladičem s nucenou ventilací.
 • Jištění stupňů – pojistkovými odpínači s výkonovými pojistkami gG(gL) s pomalou vypínací charakteristikou.
 • Hlavní vypínač – pojistkový odpínač s pojistkami gG(gL) (nebo jističem nebo odpojovačem) umístěným v hrazeném kompenzačním rozváděči nebo v přívodním poli.
      Vnitřní uspořádání přístrojů v nástěnných skříních je zvoleno na montážním rámu. U řadových skříní je upřednostňována konstrukce se zásuvnými moduly pro snadnější údržbu a zachování funkčností kompenzace při její případné poruše.
      Samozřejmostí každého hrazeného kompenzačního rozváděče je ventilátor pro účinnou ventilaci vnitřního prostoru skříně.

Parametry


      Hrazené kompenzační rozváděče jsou v souladu ČSN 35 7141 a ČSN EN 60439-1. Standardní řady jsou navrženy v nástěnném provedení nebo v provedení skříňovém s těmito parametry:
 • napěťová soustava3NPE AC 50Hz 400/230V TN-C-S
 • ochrana před náhodným dotykemautomatickým odpojením od zdroje
 • činitel zatlumení tlumivek7% (rezonanční kmitočet LC obvodu 189Hz)
  nebo14% (rezonanční kmitočet LC obvodu 134Hz)
 • jmenovité napětí kondenzátorů440V
 • proudový obvod regulátoruX/5A (max. spotřeba 1VA)
 • krytí rozváděčeIP40
 • celkový ztrátový výkon5 - 7W/kVAr
 • celkové harm. zkreslení napětíTHD < 10%
 • přívodshora
 • vnitřní propojovací vodičeCu
 • povrchová úpravastrukturální lak RAL 7032

Tabulky


Tabulka
Výběr z typové řady skříňových hrazených kompenzačních rozváděčů řady EMG se zatlumením 7%
(Pozn. k výšce rozváděče je nutno připočíst výšku podstavce – standardně 50mm)

Tabulka
Výběr z typové řady nástěnných hrazených kompenzačních rozváděčů řady EG se zatlumením 7%

Značení


Značení

Montáž a zapojení


      Montáž skříňových hrazených kompenzačních rozváděčů se provádí na čistou vodorovnou plochu (podlahu nebo kabelový kanál). Skříně mohou být podpírány pouze v rozích podstavce pod skříní a to i při manipulaci nebo přepravě.
      Nástěnné hrazené kompenzační rozváděče se montují na vyrovnanou stěnu nebo jinou nosnou konstrukci. Pro upevnění na stěnu se doporučuje použití chemických kotevních systémů.
      Připojení přívodního kabelu se provádí přímo k hlavnímu vypínači nebo na přípojnice prostřednictvím prismatických nebo řadových svorek. Velikost kabelu se volí s ohledem na výkon kompenzace a délku přívodu. Kabel od měřícího transformátoru proudu se připojuje do připravených řadových svorek označených k a l. Jeho dimenzování se volí s ohledem na jeho délku a doporučený minimální průřez Cu kabelu je 2,5 mm2.
      Po zapojení je nutné zkontrolovat nastavení regulátoru dle zadaných parametrů, případně jej nastavit dle aktuálních podmínek.

Provozní podmínky


      Hrazené kompenzační rozváděče jsou určeny pro instalaci ve vnitřním prostředí s okolní teplotou -5 až 40°C a relativní vlhkosti do 95% bez kondenzace vodních par. Instalace chráněného kompenzačního rozvaděče je do 2000 m n. m. V uzavřených prostorách je nutno zajistit dostatečnou výměnu vzduchu od rozváděče.

Atypické provedení


      Mimo typové řady mohou být chráněné kompenzační rozvaděče také vyrobeny pro jiné napěťové soustavy nebo jiné stupně zatlumení (zacívkování – rezonanční kmitočty) LC obvodu. S těmito změnami jsou spojeny také změny ve jmenovitém napětí kondenzátorů a tlumivek. Samozřejmostí je i možná změna počtu a velikostí kompenzačních stupňů.
      Mezi další možné změny patří také jiný způsob a směr připojení přívodního kabelu, změna velikosti a krytí rozvaděčů, vnitřní pásovina z Al nebo doplnění o signalizaci chodu stupňů či poruchy pojistek, hlídání sledu nebo výpadku napětí v jednotlivých fázích apod.
      Hrazené kompenzační rozváděče mohou být taktéž dovybaveny kompenzací kapacitního proudu, vznikajícího na prvcích rozvodné soustavy (např. dlouhá vedení naprázdno). Při výskytu výrazných specifických harmonických a zejména při celkovém harmonickém zkreslení napětí THD > 8%z je vhodné dovybavit chráněný kompenzační rozvaděč filtračním LC obvodem, laděným na frekvence dominantních harmonických a účinně je tak filtrovat.

Použití hliníku


      Na přání lze vyrobit a dodat hrazený kompenzační rozvaděč s použitím hliníkové pásoviny. Taktéž lze vybavit hrazený kompenzační rozvaděč tlumícími tlumivkami v ekonomičtějším provedení s hliníkovým vinutím namísto měděného. Parametry hrazeného kompenzačního rozvaděče ani tlumících tlumivek se tímto nezmění, vyžadují však častější údržbu v podobě dotahování proudovodných spojů.

Obrázek

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!