Rekonstrukce a oprava kompenzace a kompenzačních rozváděčů


      Rekonstrukce a opravy zastaralých nevyhovujících nebo nefunkčních kompenzačních zařízení se provádí na základě dodaných parametrů nebo na základě analýzy sítě a dohody se zákazníkem. Rekonstrukce a opravy probíhají od demontáže původního zařízení kompenzace až po uvedení do provozu a revizi repasovaného zařízení. Samozřejmostí je technická podpora, záruční a pozáruční servis.
      Při rekonstrukci kompenzačních rozváděčů se nejčastěji provádí výměna vadných nebo toxické látky obsahujících kondenzátorů, výměna spínacích stykačů za modernější stykače s odporovým spínáním a výměna starších typů regulátorů jalového výkonu, které jsou nevyhovující z hlediska rychlosti vyhodnocování, kvality řízení a komfortu obsluhy. Při přetěžování kondenzátorových baterií harmonickými je nutné doplnění o ochranné (tlumící) tlumivky. V neposlední řadě se podle potřeby provede výměna jistících prvků, vnitřních propojovacích vodičů nebo oprava a nátěr skříně.
      Jestliže stávající komponenty kompenzačních rozváděčů vyhoví požadavkům provozu i po opravě, tyto komponenty se po dohodě se zákazníkem, proměření parametrů, zkoušce funkčnosti a případné údržbě namontují zpět. Zejména se jedná o tlumivky nebo o novější typy regulátorů jalového výkonu.

Likvidace nebezpečných odpadů


      Některé starší kompenzační kondenzátory a silové transformátory obsahují impregnant na bázi polychlorovaných bifenylů (PCB - Delor). Jedná se o nebezpečné toxické a karcinogenní látky a nakládání s nimi podléhá přísným předpisům. Po vyřazení těchto komponent z provozu se z nich automaticky stává nebezpečný odpad a legislativa stanovuje povinnost je ekologicky zlikvidovat.
      Zabezpečujeme ekologickou likvidaci včetně vystavení certifikátu o likvidaci. Bez tohoto potvrzení se původce (majitel) odpadu nezbavuje svojí odpovědnosti za odpad a vystavuje se riziku vysokého finančního postihu.
      Zabezpečujeme ekologickou likvidaci vyřazených kompenzačních rozváděčů, jejich komponentů a příslušenství s demontáží a vystavením certifikátu o jejich likvidaci.

Obrázek

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!